SPRÅK: Månaden nyord – funktionsrätt!


Efter nyorden funkis och funkofobi är ett helt nytt funktionsord i fokus. Funktionsrätt är nämligen månadens nyord. Och som det låter, handlar ordet om rätten till självbestämmande och full delaktighet för personer med funktionsnedsättningar. Det är organisationen Handikappförbunden som ligger bakom månadens nyord, med syftet att synliggöra individers rättigheter i olika samhällssituationer.

“Begreppet funktionsrätt ska komplettera begreppen funktionsnedsättning och funktionshinder, så som de definieras av Socialstyrelsen: ’nedsättning av fysisk, psykisk eller intellektuell funktionsförmåga’ respektive ’begränsningar som en funktionsnedsättning innebär för en person i relation till omgivningen’. Enligt Handikappförbunden ska begreppet funktionsrätt tillföra en ny dimension i begreppsfloran genom att flytta fokus från hinder, tillgänglighet och särskilda lösningar till principen om mänskliga rättigheter och ett samhälle utformat för alla oavsett funktionsförmåga, skriver Institutet för Språk och folkminnen om nyordet.

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *